Μονή Πηγής, Μπαλουκλί. Η βόρεια είσοδος του Αγιάσματος
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2-M001_034.jpg
Τίτλος
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί. Η βόρεια είσοδος του Αγιάσματος
Περιγραφή
Μονή Πηγής (Μπαλουκλί). Η δυτική είσοδος του υπόγειου Αγιάσματος. Λήψη από τον κεντρικό αυλόγυρο της Μονής.
Χρόνος λήψης
2/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.