Μονή Πηγής, Μπαλουκλί. Η βόρεια είσοδος του Αγιάσματος
[Φωτογραφικό υλικό]