Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας το 2007: Η Ν-ΝΔ πλευρά του ναού (εξωτερικό, γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH001 _035.jpg
Τίτλος
Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας το 2007: Η Ν-ΝΔ πλευρά του ναού (εξωτερικό, γενικό)
Περιγραφή
Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας, φωτ 35. Η Ν-ΝΔ πλευρά του ναού (εξωτερικό, γενικό) με τον κομψό τρούλο και τα πολλά παράθυρα. Στο βάθος διακρίνεται ένα από τα δύο καμπαναριά (το νότιο). Όλο μαζί είναι ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτόνημα των αρχών του 20ού αιώνα (1905).
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγία Τριάδα, ναός.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μάρμαρο.
Τρουλαία βασιλική.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.