Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας το 2007: Η Ν-ΝΔ πλευρά του ναού (εξωτερικό, γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]