Κ/Πολη (το 2007). Η Αγία του Θεού Σοφία στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της παλαιάς αυτοκρατορικής πρωτεύουσας και στο βάθος η Ασία
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_CITYAA_052.jpg
Τίτλος
Κ/Πολη (το 2007). Η Αγία του Θεού Σοφία στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της παλαιάς αυτοκρατορικής πρωτεύουσας και στο βάθος η Ασία
Περιγραφή
Κ/Πολη, Ιστορικό κέντρο, φωτ 52. Πίσω αριστερά διακρίνεται ο τρούλος της Αγίας Ειρήνης. Λήψη από ταράτσα στα ΒΔ του Ιππόδρομου.
Χρόνος λήψης
25/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγία του Θεού Σοφία.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Παλαιά Πόλη.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.