Κ/Πολη (το 2007). Η Αγία του Θεού Σοφία στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της παλαιάς αυτοκρατορικής πρωτεύουσας και στο βάθος η Ασία
[Φωτογραφικό υλικό]