Επιγραφή για την ανακαίνιση του 1947 στο Αγίασμα της Παναγίας Γκιόκσουγιού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH017 _019.jpg
Τίτλος
Επιγραφή για την ανακαίνιση του 1947 στο Αγίασμα της Παναγίας Γκιόκσουγιού
Περιγραφή
Αγίασμα Παναγίας Γκιόκσουγιού στο Αναντολού Χισαρί (Anadoluhisarı Mahallesi) στον Δήμο Μπέικοζ φωτ 19. «ΤΟ ΕΝ ΑΡΕΤΑΙΣ ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ || ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ || ΦΑΝΕΡΩΘΕΝ ΤΗ 5-9-1874 || ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝ ΤΗ 3-7-1947»
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Εικοστός αιώνας.
Επιγραφή, επιγραφές.