Επιγραφή για την ανακαίνιση του 1947 στο Αγίασμα της Παναγίας Γκιόκσουγιού
[Φωτογραφικό υλικό]