Μόλυβος: Το εκκλησιδάκι του Αϊ Νικόλα στο λιμάνι (εσωτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_018.JPG
Τίτλος
Μόλυβος: Το εκκλησιδάκι του Αϊ Νικόλα στο λιμάνι (εσωτ.)
Περιγραφή
Μόλυβος, φωτ 018. Πολυφωτογραφημένος, λόγω της θέσης του στο γραφικό λιμάνι, ο Άγιος Νικόλαος είναι ένα τυπικό μονόχωρο εκκλησάκι χωρίς κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι οι εικόνες του τέμπλου, που χρονολογούνται οι περισσότερες από το 1914, κυρίως, όμως, οι αφιερωματικές επιγραφές που φέρουν (βλ. επόμενες φωτ). Θαλασσινός κόσμος.
Χρόνος λήψης
23/4/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Νικόλαος, άγιος.