Μόλυβος: Το εκκλησιδάκι του Αϊ Νικόλα στο λιμάνι (εσωτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]