Το μεσαιωνικό κάστρο του Μολύβου δεσπόζει στην κορυφή του λόφου (μακρινή λήψη)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_011.JPG
Τίτλος
Το μεσαιωνικό κάστρο του Μολύβου δεσπόζει στην κορυφή του λόφου (μακρινή λήψη)
Περιγραφή
Μόλυβος, Κάστρο φωτ 011. Το μεσαιωνικό κάστρο του Μολύβου δεσπόζει στην κορυφή του λόφου, ενώ το χωριό απλώνεται αμφιθεατρικά στα πόδια του.
Χρόνος λήψης
23/4/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Κάστρο.
Λέσβος.
Μεσαιωνική εποχή.
Οθωμανική εποχή.
Οχυρωματική τέχνη.