Το μεσαιωνικό κάστρο του Μολύβου δεσπόζει στην κορυφή του λόφου (μακρινή λήψη)
[Φωτογραφικό υλικό]