Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά: Η κτητορική επιγραφή για την ανοικοδόμηση του ναού το 1833 επί πατριαρχίας του Κωνστάντιου Α΄ του Σοφού
[Φωτογραφικό υλικό]

P1100306a_Inscription.JPG
Τίτλος
Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά: Η κτητορική επιγραφή για την ανοικοδόμηση του ναού το 1833 επί πατριαρχίας του Κωνστάντιου Α΄ του Σοφού
Περιγραφή
Επιγραφή του 1833 στον εξωνάρθηκα του ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Ψωμαθειά (Samatya, Koça Mustafa Paşa) φωτ 02α.
Χρόνος λήψης
4/2/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γιολασιγμάζης Κωνσταντίνος ο Καισαριώτης, αρχιτέκτονας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνστάντιος Α΄ ο Σοφός, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.