Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά, το 2018: Το καμπαναριό, δυτική και νότια πλευρά, όπως φαίνεται από τον αυλόγυρο
[Φωτογραφικό υλικό]

DSC_0035a.JPG
Τίτλος
Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά, το 2018: Το καμπαναριό, δυτική και νότια πλευρά, όπως φαίνεται από τον αυλόγυρο
Περιγραφή
Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη, χριστιανορθόδοξο εκκλ. συγκρότημα στα Ψωμαθειά (Samatya, Koça Mustafa Paşa) φωτ 16. Στο βάθος του ισογείου διακρίνεται η επιγραφή του 1903 (για την οποία βλ ταυτότητα στις Επιγραφές) και αρ. στο πλάι του καμπαναριού διακρίνεται μέρος της καγκελόπορτας που λειτουργεί σήμερα ως κεντρική είσοδος στο συγκρότημα.
Χρόνος λήψης
4/2/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
Καμπαναριό.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.