Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά, το 2018: Το καμπαναριό, δυτική και νότια πλευρά, όπως φαίνεται από τον αυλόγυρο
[Φωτογραφικό υλικό]