Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά, το 2018: Η δυτική είσοδος του εξωνάρθηκα μετά την ανακαίνιση του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_B008a6_012a.JPG
Τίτλος
Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά, το 2018: Η δυτική είσοδος του εξωνάρθηκα μετά την ανακαίνιση του ναού
Περιγραφή
Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη, χριστιανορθόδοξο εκκλ. συγκρότημα στα Ψωμαθειά / Samatya (Koça Mustafa Paşa Mahallesi): Από τον δυτικό αυλόγυρο η δυτική όψη-πρόσοψη του ναού και τα εντοιχισμένα ανάγλυφα φωτ 12α.
Χρόνος λήψης
4/2/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
Ανάγλυφο.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.