Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά, το 2018: Η δυτική είσοδος του εξωνάρθηκα μετά την ανακαίνιση του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]