Ο αρμενικός Σουρπ Τακαβόρ στο ιστορικό κέντρο της Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ (λήψη από τον πεζόδρομο το 2018): Η ΒΔ γωνία του εκκλ. συγκροτήματος
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_CH002a_018a.JPG
Τίτλος
Ο αρμενικός Σουρπ Τακαβόρ στο ιστορικό κέντρο της Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ (λήψη από τον πεζόδρομο το 2018): Η ΒΔ γωνία του εκκλ. συγκροτήματος
Περιγραφή
Σουρπ Τακαβόρ, εκκλ. συγκρότημα της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας κοντά στο Τσαρσί, την Αγορά του Καντίκιοϊ (Surp Takavor Ermeni Kilisesi, Kadıköy) φωτ 18α.
Χρόνος λήψης
4/2/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Καμπαναριό.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.