Ο αρμενικός Σουρπ Τακαβόρ στο ιστορικό κέντρο της Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ (λήψη από τον πεζόδρομο το 2018): Η ΒΔ γωνία του εκκλ. συγκροτήματος
[Φωτογραφικό υλικό]