Σουρπ Ασντβαντζαντζίν στο Ορτάκιοϊ, το 2011: Κυριακάτικη Λειτουργία στον ανακαινισμένο αρμενικό ναό
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-E001b-003a.JPG
Τίτλος
Σουρπ Ασντβαντζαντζίν στο Ορτάκιοϊ, το 2011: Κυριακάτικη Λειτουργία στον ανακαινισμένο αρμενικό ναό
Περιγραφή
Σουρπ Ασντβαντζαντζίν, αρμενικός ναός στο βοσπορινό Ορτάκιοϊ (Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi) φωτ 03α. Λήψη από τον εξωνάρθηκα. Σε πρώτο πλάνο: ο επισκοπικός θρόνος στο κέντρο του ναού και δεξιά κι αρ. οι καλοφτιαγμένοι ξύλινοι πάγκοι για το εκκλησίασμα. Στο βάθος: οι χορωδοί μπροστά στο ανοιχτό και υπερυψωμένο Ιερό.
Χρόνος λήψης
30/1/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Λειτουργία.