Σουρπ Ασντβαντζαντζίν στο Ορτάκιοϊ, το 2011: Κυριακάτικη Λειτουργία στον ανακαινισμένο αρμενικό ναό
[Φωτογραφικό υλικό]