Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής: ο Μεγάλος Ναός (λεπτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_011.JPG
Τίτλος
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής: ο Μεγάλος Ναός (λεπτ.)
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 011. Δωρικοί κίονες στο ανατολικό προστώο του Μεγάλου Ναού.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαίος ναός.
Αρχαιότητες.
Αττική.
Ιερό / Ιερά.