Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής: ο Μεγάλος Ναός (λεπτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]