Αρχαίο Ιερό του Μέσσου: Ο ναός της πρώιμης Ελληνιστικής εποχής (καλοκαιρινό απόγευμα του 2007)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_ARCH_MESSOU_010.jpg
Τίτλος
Αρχαίο Ιερό του Μέσσου: Ο ναός της πρώιμης Ελληνιστικής εποχής (καλοκαιρινό απόγευμα του 2007)
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος του Ιερού του Μέσσου, περιοχή Αγίας Παρασκευής Λέσβου, φωτ 10. Το χρυσαφένιο φως της δύσης, το ιλαρό φως της Λέσβου, οι ραβδώσεις των ιωνικών κιόνων. Σκιρτά η καρδιά σου…
Χρόνος λήψης
28/8/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαίος ναός.
Ελληνιστική εποχή.
Ιερό / Ιερά.
Ιωνικός ρυθμός.
Λέσβος.