Αρχαίο Ιερό του Μέσσου: Ο ναός της πρώιμης Ελληνιστικής εποχής (καλοκαιρινό απόγευμα του 2007)
[Φωτογραφικό υλικό]