Αιολικό Ιερό Κλοπεδής: Δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά) πληροφοριακή πινακίδα στον αρχαιολογικό χώρο
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_ARCH_KLOPEDI_040b.JPG
Τίτλος
Αιολικό Ιερό Κλοπεδής: Δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά) πληροφοριακή πινακίδα στον αρχαιολογικό χώρο
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος αιολικoύ Ιερού Κλοπεδής, περιοχή Αγίας Παρασκευής Λέσβου, φωτ 040b.
Χρόνος λήψης
16/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαίος ναός.
Ιερό / Ιερά.
Λέσβος.