Αιολικό Ιερό Κλοπεδής: Δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά) πληροφοριακή πινακίδα στον αρχαιολογικό χώρο
[Φωτογραφικό υλικό]