Ένα από τα μοναδικά αιολικά κιονόκρανα στον κόσμο μεταφέρεται στον αρχ. χώρο της Κλοπεδής το 1972
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_ARCH_KLOPEDI_063.JPG
Τίτλος
Ένα από τα μοναδικά αιολικά κιονόκρανα στον κόσμο μεταφέρεται στον αρχ. χώρο της Κλοπεδής το 1972
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος αιολικoύ Ιερού Κλοπεδής, περιοχή Αγίας Παρασκευής Λέσβου, φωτ 063. Αυτή η εκπληκτική φωτ του 1972 έχει αναρτηθεί, μαζί με μερικές ακόμα από το έργο περισυλλογής και μεταφοράς των αρχιτεκτονικών μελών στον αρχαιολογικό χώρο της Κλοπεδής, στο Εκθετήριο που υπάρχει στον χώρο. Μέσα από το φωτ υλικό παρακολουθεί κανείς τις περιπέτειες των σπάνιων αρχαιοτήτων της Κλοπεδής και της σταδιακής ανασύστασης του διαμελισμένου Ιερού στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Διάσπαρτα ήταν τα αρχιτεκτονικά μέλη, άλλα στα κτήματα κι άλλα χρησιμοποιημένα σε δεύτερη χρήση και εντοιχισμένα σε φράχτες κι άλλα νεότερα κτίσματα. Η απόδοση της ασπρόμαυρης φωτ είναι πολύ μέτρια, αλλά το θέμα είναι συγκλονιστικό.
Χρόνος λήψης
16/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιολικός ρυθμός.
Εικοστός αιώνας.
Κιονόκρανο.
Λέσβος.
Φωτογραφικά Αρχεία.