Νωρίς την άνοιξη στο Αμφιάρειο
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_054.JPG
Τίτλος
Νωρίς την άνοιξη στο Αμφιάρειο
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 054.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΚΓ / KG
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αττική.
Ιερό / Ιερά.