Νωρίς την άνοιξη στο Αμφιάρειο
[Φωτογραφικό υλικό]