Καρούζου, Συλλογή γλυπτών ΕΑΜ (1967)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Καρούζου, Συλλογή γλυπτών ΕΑΜ (1967)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Αρχαιολογικός Οδηγός

Σέμνη Καρούζου, Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μουσείον Συλλογή Γλυπτών. Περιγραφικός κατάλογος, σειρά Οδηγοί αρ. 13 (Γενική Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, Αθήνα 1967)

Στοιχεία

Από τον Πρόλογο της Σ. Καρούζου: «Η έκδοση ενός καταλόγου γλυπτών του Εθνικού Μουσείου πραγματοποιείται ύστερα από τη συμπλήρωση της έκθεσης στις 26 αίθουσες του παλαιού κτηρίου, καθώς και στο αίθριο του εσωτερικού κήπου. Παρακινημένοι από την επίμονη ζήτηση ενός οδηγού εκρίναμε αναγκαίο να παραληφθεί στον πρώτο τούτο μεταπολεμικό κατάλογο η βιβλιογραφική ενημέρωση, που θα έφερνε καθυστέρηση για σημαντικό χρονικό διάστημα. Το ευρετήριο γλυπτών του Εθνικού Μουσείου αποδείχτηκε η πιο αξιόπιστη πηγή στις περισσότερες περιπτώσεις … Την περιγραφή συνοδεύουν πάντοτε η μνεία του τόπου όπου βρέθηκε το κάθε έργο , της χρονιάς, η σχετική χρονολόγηση και τα μέτρα… Στις περιγραφές ενός τόσο πλήθους γλυπτών μοιραίες είναι οι πλάνες και οι παραλήψεις …».

Περιεχόμενα: Σύντομη ιστορία του Εθνικού Μουσείου σσ. ια΄-κ΄. Ευρετήριο σσ. κα΄-κζ΄. Κατόψεις του Μουσείου σ. κη΄. Ακολουθεί ο Κατάλογος ανά αίθουσα σσ. 1-190. Πίνακες (χωρίς σελιδαρίθμηση) σσ. 191-262. Παροράματα, Συμπληρώσεις σσ. 265-266.

Λέξεις - κλειδιά
Αθήνα.
Αθηνά, θεά.
Αιγαίο.
Αίγινα.
Ανάγλυφο.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαίοι Έλληνες θεοί.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Αττική.
Αφιερώματα.
Αφροδίτη.
Βωμός.
Γλυπτό, γλυπτά.
Δήμητρα, θεά.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Ελληνιστική εποχή.
Επιγραφή, επιγραφές.
Επιτύμβια στήλη.
Κεραμική, Αρχαϊκή περίοδος.
Κλασική εποχή.
Μάρμαρο.
Πελοπόννησος, αρχαιότητα.
Ποσειδώνας, θεός.
Ταφικό μνημείο.
Χάλκινα αντικείμενα.