Καρούζου, Συλλογή γλυπτών ΕΑΜ (1967)
[Βιβλιογραφία]