Μακρής, «Αρχιτέκτων Δήμος Ζηπανιώτης» (1957) pdf 2007
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Μακρής, «Αρχιτέκτων Δήμος Ζηπανιώτης» (1957) pdf 2007
Συγγραφέας
Κίτσος Α. Μακρής
Τίτλος
«Αρχιτέκτων Δήμος Ζηπανιώτης» και «Συμβολή στη μελέτη της πολεοδομίας των χωριών του Πηλίου»
Χρονολογία
1957, 1973
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Αρχιτέκτων Δήμος Ζηπανιώτης (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, 2007)
Αρ. σελίδων
50
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχιτεκτονικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχεία.
Αρχιτέκτονες.
Βιογραφία.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ηπειρώτες.
Κοινοτική οργάνωση.
Κρήνη / βρύση.
Λαϊκή αρχιτεκτονική.
Λιθοξόοι.
Μαγνησία Θεσσαλίας.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Ναοδομία.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Οικισμός.
Οικοδομή / Κτήριο / Κτίσμα.
Οικοδομικά υλικά.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Πήλιο, βουνό.
Πολεοδομική οργάνωση.
Σχέδια, όψεις.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φωτογραφικά Αρχεία.