Μακρής, «Αρχιτέκτων Δήμος Ζηπανιώτης» (1957) pdf 2007
[Κείμενα]