Ο χτισμένος αμφιθεατρικά Μεσοπόταμος αντικρίζει τη βυζαντινή Μονή του Αγ. Νικολάου και το κοινοτικό Κοιμητήριο
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB_V_MES_BYZl_01a_011.JPG
Τίτλος
Ο χτισμένος αμφιθεατρικά Μεσοπόταμος αντικρίζει τη βυζαντινή Μονή του Αγ. Νικολάου και το κοινοτικό Κοιμητήριο
Περιγραφή
Μονή Αγ. Νικολάου στον Μεσοπόταμο (Shën Kollit Mesopotam), οικισμός στην Περιφέρεια Αυλώνας, φωτ 11. Λήψη από το χαμηλό ύψωμα, όπου βρίσκεται το Κοιμητήριο της χριστιανορθόδοξης Κοινότητας Μεσοποτάμου και δίπλα ο περίβολος της Μονής του Αγ. Νικολάου, προς τα κτήματα των Μεσοποταμιτών και τον οικισμό, που είναι στραμμένος προς τα ανατολικά –ιδανική κατεύθυνση για οποιοδήποτε οικιστικό σύνολο. Στο κέντρο του οικισμού διακρίνεται ο ναός των αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Δες και φωτ 12-13
Χρόνος λήψης
24/5/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Βυζαντινά μνημεία.
Ήπειρος Βόρεια.
Χωριό / Οικισμός.