Ο χτισμένος αμφιθεατρικά Μεσοπόταμος αντικρίζει τη βυζαντινή Μονή του Αγ. Νικολάου και το κοινοτικό Κοιμητήριο
[Φωτογραφικό υλικό]