Από την προκυμαία της Κοιλάδας: Το σπήλαιο Φράγχθι στην άλλη πλευρά του όρμου (Ερμιονίδα, Ιούνιος 2013)
[Φωτογραφικό υλικό]

GP-AR-ER-KOIL-018a_2018-08-13_09-07-57.JPG
Τίτλος
Από την προκυμαία της Κοιλάδας: Το σπήλαιο Φράγχθι στην άλλη πλευρά του όρμου (Ερμιονίδα, Ιούνιος 2013)
Περιγραφή
Κοιλάδα, ψαροχώρι στον όρμο Κοιλάδα στα ΝΑ του Αργολικού Κόλπου (Ερμιονίδα Αργολίδας) φωτ 18α. Δέκα λεπτά με τη βάρκα απέχει ο προϊστορικός οικισμός από το χωριό Κοιλάδα και η είσοδος του σπηλαίου, που κατοικήθηκε από την Άνω Παλαιολιθική εποχή μέχρι και το τέλος της Νεολιθικής, εξάπτει την περιέργεια. Μέχρι να αρχίσουν οι Αμερικανοί αρχαιολόγοι τις ανασκαφές το 1967, εκεί έβρισκαν καταφύγιο οι βοσκοί της Ερμιονίδας με τα ποίμνιά τους.
Χρόνος λήψης
20/6/2013
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αργολίδα.
Θαλάσσιο περιβάλλον.
Οικισμός.
Σπήλαιο.