Από την προκυμαία της Κοιλάδας: Το σπήλαιο Φράγχθι στην άλλη πλευρά του όρμου (Ερμιονίδα, Ιούνιος 2013)
[Φωτογραφικό υλικό]