Στα μέρη της Κορυτσάς, τον Απρίλιο του 2010: Το φορτωμένο άλογο (κοντινό) και το φθαρμένο σαμάρι
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB-K-HORSE-L-2010-F-007_2018-06-27_06-36-01.JPG
Τίτλος
Στα μέρη της Κορυτσάς, τον Απρίλιο του 2010: Το φορτωμένο άλογο (κοντινό) και το φθαρμένο σαμάρι
Περιγραφή
Χωρική με δυο άλογα κατεβαίνει από τη βουνοπλαγιά και κατευθύνεται προς το κεφαλοχώρι Βιθκούκι / Vithkuq της Περιφέρειας Κορυτσάς / Qarku i Korçës (Ν-ΝΑ Αλβανία) φωτ 07.
Χρόνος λήψης
27/4/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Γυναίκες.
Μεταφορές.