Στα μέρη της Κορυτσάς, τον Απρίλιο του 2010: Το φορτωμένο άλογο (κοντινό) και το φθαρμένο σαμάρι
[Φωτογραφικό υλικό]