Ο αμπελώνας και ο ελαιώνας του Μεσοπόταμου και ο οικισμός στο βάθος (Μάιος του 2018)
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB_V_MES_BYZl_01a_014.JPG
Τίτλος
Ο αμπελώνας και ο ελαιώνας του Μεσοπόταμου και ο οικισμός στο βάθος (Μάιος του 2018)
Περιγραφή
Μονή Αγ. Νικολάου στον Μεσοπόταμο (Shën Kollit Mesopotam), οικισμός στην Περιφέρεια Αυλώνας, φωτ 14. Λήψη από το χαμηλό ύψωμα, όπου βρίσκεται το Κοιμητήριο της χριστιανορθόδοξης Κοινότητας Μεσοποτάμου και δίπλα ο περίβολος της Μονής του Αγ. Νικολάου. Δες και φωτ 11-13
Χρόνος λήψης
24/5/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Βυζαντινά μνημεία.
Ήπειρος Βόρεια.
Χωριό / Οικισμός.