Ο αμπελώνας και ο ελαιώνας του Μεσοπόταμου και ο οικισμός στο βάθος (Μάιος του 2018)
[Φωτογραφικό υλικό]