Το Κοιμητήριο του Μεσοπόταμου δίπλα στον βυζαντινό Άγιο Νικόλαο (Μάιος του 2018)
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB_V_MES_BYZl_01a_022.JPG
Τίτλος
Το Κοιμητήριο του Μεσοπόταμου δίπλα στον βυζαντινό Άγιο Νικόλαο (Μάιος του 2018)
Περιγραφή
Μονή Αγ. Νικολάου στον Μεσοπόταμο (Shën Kollit Mesopotam) φωτ 22.
Χρόνος λήψης
24/5/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Βυζαντινά μνημεία.
Ήπειρος Βόρεια.
Καμπαναριό.
Μοναστήρια.