Το Κοιμητήριο του Μεσοπόταμου δίπλα στον βυζαντινό Άγιο Νικόλαο (Μάιος του 2018)
[Φωτογραφικό υλικό]