Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Γενική όψη του βυζαντινού-ματαβυζαντινού ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB_V_MES_BYZl_01a_024.JPG
Τίτλος
Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Γενική όψη του βυζαντινού-ματαβυζαντινού ναού
Περιγραφή
Μονή Αγ. Νικολάου στον Μεσοπόταμο (Shën Kollit Mesopotam), οικισμός στα NA της Περιφέρειας Αυλώνας, φωτ 24. Λήψη από την είσοδο της μονής προς τη δυτική πλευρά του καθολικού (όπου δεν υπάρχει πλεόν είσοδος).
Χρόνος λήψης
24/5/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Βυζαντινά μνημεία.
Ήπειρος Βόρεια.
Μοναστήρια.
Νικόλαος, άγιος.
Παλαιολόγεια αρχιτεκτονική.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.