Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Γενική όψη του βυζαντινού-ματαβυζαντινού ναού
[Φωτογραφικό υλικό]