Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Ανάγλυφο με δράκο εντοιχισμένο περίπου στο κέντρο της κόγχης του Ιερού (εξωτερική πλευρά)
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB_V_MES_BYZl_01a_050.JPG
Τίτλος
Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Ανάγλυφο με δράκο εντοιχισμένο περίπου στο κέντρο της κόγχης του Ιερού (εξωτερική πλευρά)
Περιγραφή
Μονή Αγ. Νικολάου στον Μεσοπόταμο (Shën Kollit Mesopotam) φωτ 50.
Χρόνος λήψης
24/5/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Ανάγλυφο.
Βυζαντινά μνημεία.
Ήπειρος Βόρεια.
Μοναστήρια.
Μυθολογικά όντα.
Νικόλαος, άγιος.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.