Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Ανάγλυφο με δράκο εντοιχισμένο περίπου στο κέντρο της κόγχης του Ιερού (εξωτερική πλευρά)
[Φωτογραφικό υλικό]