Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Η δυτική πλευρά του βυζαντινού ναού (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB_V_MES_BYZl_01a_023.JPG
Τίτλος
Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Η δυτική πλευρά του βυζαντινού ναού (γενικό)
Περιγραφή
Μονή Αγ. Νικολάου στον Μεσοπόταμο (Shën Kollit Mesopotam), οικισμός στην Περιφέρεια Αυλώνας, φωτ 23.
Χρόνος λήψης
24/5/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή ναοδομία.
Ήπειρος Βόρεια.
Παλαιολόγεια εποχή.