Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Η δυτική πλευρά του βυζαντινού ναού (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]